Biziň hödürleýän zatlarymyz

Aýratyn önümler

3

Hekaýamyz

“Hunan Yuqu Fishing Sports Co.” 2003-nji ýylda esaslandyryldy. Biz ISO 9001 tarapyndan tassyklanan, açyk sport we balykçylyk önümlerini dünýäde üpjün ediji, şeýle hem şahsy ideg we beýleki zatlary hödürleýäris.ABŞ we Europeewropa esasy bazarlarymyzdyr.

Koprak oka

Täze gelenler

Bizi yzarla